Home

De ZelfKennisMethode of ZelfKonfrontatieMethode is een wetenschappelijk onderbouwde manier van begeleid zelfonderzoek die mensen in staat stelt tot intensieve, systematische reflectie op het eigen leven en werk.

Het verhaal onder het verhaal wordt zichtbaar en voelbaar. Datgene wat iemand drijft en wat iemand belemmert komt boven, en kan vervolgens aangepakt worden. Nieuwe invalshoeken worden ontdekt voor probleemoplossing, koersbepaling en procesbevordering.

De ZKM is bij uitstek een geschikt instrument bij vragen op het gebied van loopbaan, onderwijs, (geestelijke) gezondheid en zingeving. Voor mensen die koers willen bepalen op een kruispunt van wegen. Of klachten ontwikkelen bij stagneren in leven of werk en zichzelf willen vlottrekken.

Door de opzet is het uitstekend geschikt voor hoogopgeleide en hoogbegaafde mensen. Het bewust of onbewust “gewenst antwoorden” is bij deze methode  niet van toepassing. Ook krijgt men inzicht in het systeem en de uitwerking waardoor men ook later nog veel informatie kan blijven halen uit het systeem.

Na jaren mensen te hebben begeleidt bij vraagstukken en persoonlijke ontwikkeling heb ik de ZKM ervaren als een waardevolle systematiek om op een gestructureerde manier sneller te komen tot diepgaande en verhelderende inzichten.

 

Het ZKM traject:

Is er een vraag waar u inzicht in wilt? Een medewerker die begeleiding zoekt? Lastige keuzes? Terugkerende patronen? Of wilt u kennis maken met ZKM?

De wetenschappelijk onderbouwde ZKM (ZelfKonfrontatieMethode/ZelfKennisMethode) kan u in veel gevallen het inzicht bieden dat u zoekt.

ZKM helpt u bij de bewustwording van eigen motivaties, waardoor persoonlijke wensen en doelen scherper in beeld komen. Met ZKM onderzoekt u systematisch wie u in diepste wezen bent. Het is.een effectief en helder proces dat u zelf regisseert. Want uiteindelijk bent u zelf de expert als het gaat om drijfveren en beweegredenen.

Toepasbaar bij:

  • Persoonlijke coaching
  • Loopbaanvragen
  • Studie- en beroepskeuze
  • Functioneringsvragen
  • Preventie van ziekteverzuim

U heeft door dit proces binnen een paar weken een diepgaand totaaloverzicht  waar u mee verder kunt

Het traject ziet er als volgt uit:

  • korte intake van ca. 30-60 minuten
  • het eerste gesprek van ca. 5 uur of 2 x 2,5 uur  (kan indien gewenst direct na de intake plaatsvinden)
  • gebruik van het online programma voor de verwerking van de uitkomsten
  • de nabespreking van de uitkomsten in 2 aparte gesprekken van elk 2-2,5 uur met een tussenliggende periode van 1 a 2 weken.
  • Een coachingsgesprek  van 1,5 uur

Kosten van dit traject : € 1500,- excl. BTW (en eventuele reiskosten indien niet in Breukelen)

Belangstelling? Weet u iemand die met een vraag zit en daar meer inzicht in wil hebben? Of heeft u vragen over ZKM?

Neem dan contact met me op.